poniedziałek, 20 stycznia 2014

Dyżur w czasie ferii


Zapraszamy do biblioteki w ferie!

29.01 i 5.02 (środy)

od 10.oo do 14.oo

Szczególnie serdecznie zapraszamy

MATURZYSTÓW

Prezentacje czas zacząć!

wtorek, 14 stycznia 2014

Na ludowo

   Oto nasza wystawka przygotowana z okazji Roku Oskara Kolberga - etnografa, badacza kultury.


   Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką etnografa i jego dorobkiem. Oglądających wystawkę przywita... świergot ptaków!
   Tu można zobaczyć znaczek 200. rocznica urodzin Oskara Kolberga
AF-K

środa, 1 stycznia 2014

Rok czytelnika

Drodzy czytelnicy - rok 2014 - to będzie WASZ ROK!


  Z inicjatywy organizacji zrzeszających "ludzi książki" - bibliotekarzy, księgarzy, drukarzy i wydawców - rok 2014 ogłoszono "Rokiem czytelnika"
  "650 lat w służbie książki" to hasło przewodnie inicjatywy, celem której jest zaakcentowanie znaczenia książki.  Prezentacja  multimedialna,  która  trafi do szkół i bibliotek będzie poświęcona roli książki i służyć będzie propagowaniu czytelnictwa.

  Będziemy w naszej bibliotece wspierać to przedsięwzięcie i jeszcze intensywniej propagować książki i czytelnictwo.


   Sejm RP ogłosił nadchodzący 2014 Rokiem Oscara Kolberga, Jana Karskiego oraz św. Jana z Dukli, a cały świat będzie obchodził 450. rocznicę urodzin Williama Shakespeare'a.


Pocztówka - Jadwiga Mydlarska-Kowal,
projekt kostiumu damskiego do "Snu nocy letniej" W. Szekspira, premiera: PWST, Wrocław, 2000 rok. 
Ze zbiorów Centrum Scenografii Polskiej Oddziału Muzeum Śląskiego w Katowicach.
AF-K